Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Europass
curriculum vitae

/Автобиография- европейски стандарт/

Лична информация

 

Име,презиме и фамилия

Нина Добрева Атанасова

Адрес

101, Шутерстраат, 2200 Херенталс ,Белгия

Телефон

0032 (0)14 22 25 49 / моб: 0032 (0) 479802677

Факс

0032 (0)14 22 25 52

Имейл адрес

nina.dobreva.atanasova@telenet.be

Националност

българска / белгийска

Дата на раждане

29.09.1969 год.

Пол

женски

 

 

Вид дейност / сфера на работа

симултантен преводач  / преводач

Професионален опит

 от 1995 год.

Дати
Длъжност. Фирма. Сектор
Дати

понастоящем
Пълноправен професионален преводач - Белгия.

 

 

Образование и обучение

Професионален преводач от 1993 г. в България и за Белгия от 1995 год.

Дати

1994 г.

Квалификационна степен

Финансов мениджмънт – университетски диплом

Основни специалности/придобити квалификации

Икономика. Банкиране. Международни търговски отношения. Финансов мениджмънт. Местно и международно право.

Име и вид на обучаващата организация

УНСС – София - България

Дати

1988 - 1993

Квалификационна степен

Магистър– английска филилогия

Основни степени/Проложни специалности

Специалности: 1.Устен и писмен превод 2. Английска и американска литература

Име и вид на обучаващата организация

Университет “Св.св.Кирил и Методий” – Велико Търново - България

Степен по национална и международна  класификация.

Дати
Квалифисационна степен

Университетски диплом
1987 - 1988
Диплом “Преподавател по английски език и литература” – ниво колеж – България

1983 – 1987 Диплом- Английска езикова гимназия - България

 

 

Майчин език

български

Други езици

 

Самооценка

Разбиране

Говорене

Писане

Европейско ниво (*)

Слушане

Четене

Устен разговор

Устно изложение

 

Английски

C2

C1

C2

C2

C2

Холандски

C1

C1

C1

C1

B2

 

Френси

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

(*) ниво по Общата европейска референтна мярка

 

 

 

 

 

 

Социални умения и компетенции. Организационни  умения и компетенции

Участие като преводач и като менижър за източна Европа в много социални  и бизнес проекти  между западна и източна Европа в  България и Белгия.

 

Компютърни умения и компетенции

Приложения  под Уиндоус / приложения на Офис / Аутлук, Ексел, Пауър пойнт

 

 

Художествени умения и компетенции

Техническо оформление и дизайн – Журналистическо училище -Лондон– Вбр.

 

 

Други умения и компетенции

Симултантен преводач – Европейски съюз / съдебен преводач / преводач по социални дейности

 

 

Шофьорска книжка

Белгийска  / Б

 

 

Допълнителна информция

 

 

 

Приложения

За последните 20 години – многобройни участия като преводач в редица проекти за сътрудничество между западна и източна Европа.
Следните досументи са на разположение при поискване:
1. Копие на лична карта-България.
2. Копие на лична карта – Белгия.
3. Диплом от Английска езикова гимназия /Втора специалност : преподавател-английки език . 4. Диплом английска филология – магистър по английска филология, специализация: преводач.
5. Универсиетски диплом – следдипломна квалификация –икономика и стопанско управление.
6. Копие на белгийското издание на годишника на Камарата на филолозите и преводачите- БКТВФ – Белгия ,издание-1998-99г - първа  регистрация
7. Диплом от Журналистическото училище на Лондон  – Вбр. Техническо оформление и дизайн .
8. Сертификати за обучение по холандси и френски езици.
9. БИН стандарт – Белгийски и международни администратвни  стандарти.
10. Обучение по митнически стандарти и документи .
11. Сертификат  - пилотно проектно обучение към министерството на правосъдието.  12. Заклет преводач към Белгийкия съд(7BG-NL-EN-RUS) от 1997 г. и българската съдебна сиситема( BG-NL- EN-RUS) от 1993 г.
13. Сертификат от българското посолство в Брюксел – заклет преводач. АНГЛ.-ХОЛ.-БЪЛГ.
14. Копие от годишника на Камарата на филолозите и преводачите на Белгия-БКВФТ-издание 2009 г.